יום שני, דצמבר 11, 2006

ד"ר משה גסטר על המגן דוד

מגן דוד בקמע  שמצא הרב משה גסטר בגניזה בקהיר


ד"ר משה גסטר, חוקר דגול, רב הקהילה הספרדית בלונדון, ציוני, וידיד של תיאודור הרצל, כתב באחת מחוברות רימון- מילגרוים, כמדומני משנת אלף תשע מאות עשרים ושש, שקראתי בספרייה של מוזיאון ישראל, מאמר בשם מגן דוד, שבו טען שפתר את שאלת מקורו של המגן דוד
אין ספק שבראש וראשון היה שש הקצוות כמו חמש הקצוות משמש בעיקר לספקולציה חשבונית-סודית...
בדמות זו של שש קצוות אפשר לראות גם כן סמל הכוכב...קישורו של סמל זה לשמו של דוד נובע בלי ספק ממקור הרעיון המשיחי...כידוע היה הכתוב "דרך כוכב מיעקב" במדבר- כ"ד: יז מתפרש כבר בימי החשמונאים על המשיח המקווה, ומכאן גם אגדת הכוכב בברית החדשה, שמקורה ודאי במסורת עתיקה זו, ואולם עוד ביתר שאת פירוש זה תופס מקום בימי בר כוזיבא , שעל יסוד אותו כתוב הוא מכנה עצמו בר כוכבא, ולכינוי זה מסכימים גם רבי עקיבא ותלמידיו הנלהבים. והיה הדבר טבעי למדי לקשור את אותה דמות של הכוכב לשמו של דוד, אבי אבותיו של המשיח. הכוכב נעשה אפוא לסמל המשיח, ובדרך זו נעשה גם למוניטין וסמל בשלטו ומגנו של דוד המלך. במלים אחרות הכוכב המצוייר במגנו של דוד הוא הסמל הלאומי של עם העברים


למאמר מצורף תצלום של קמיע מן המאה העשירית* שנמצאה בגניזה בקהיר. הקמיע מכוסה בכתב עברי צפוף ובראשה מצוירים חמישה מגני דוד. הרב גסטר משער שמקורה של כל קמיע כזאת מאות שנים לפני שנמצאה שהרי
כל קמיע וצירופי קסמים שאנו מוצאים עכשיו ודאי שהם העתקות מכתבים כאלה יותר עתיקים... שהרי אין לשנות בקמיע...אף קוצו של יוד אם אינם רוצים שתאבד כוחה
...
לפיכך היהודים הכירו את המגן דוד והשתמשו בו כקמיע מאות שנים לפני המאה העשירית

הרב גסטר מעיר גם שהמגן דוד 
לתמהוננו נמצא גם על שולי הגיליונות של מגלות קסמים יווניים שבמוזיאון הבריטי...שנכתבו במאה השנייה או השלישית


חבל רק שהרב גסטר לא ציין מקור יותר מדויק, כי הייתי רוצה לראות את הממצא הזה

פירושו של הרב גסטר לפסוק "דרך כוכב מיעקב" תואם את דברי אורי אופיר במחקרו על מקורו היהודי של המגן דוד 
אורי אופיר מציין שרש"י ואבן עזרא מפרשים שבלעם ניבא בפסוק זה על דוד המלך. פירושים אלה היו ודאי מוכרים לרב גסטר


==
*  אידל משה כתב במאמרו: נחמיה בן שלמה הנביא על מגן דוד והשם טפטפיה: ממגיה יהודית, לקבלה מעשית, ולקבלה עיונית.. תא שמע א (תשע"ב) 1-76., 2011 
"טענתו של גסטר כי הקמיע מהגניזה שהוא פרסם במאמר זה, שיש בו צורות של  משושה יחד עם אותיות של כוכבים, הוא מן המאה הי', לא מקוימת מהבדיקה של צורת הכתב, כפי שהודיעתני בטובה ד"ר עדנה  אנגל, אלא מדובר בכתיבה מאוחרת בהרבה". 

אין תגובות: