יום חמישי, דצמבר 07, 2006

יחס חלל זמן


תרגום הקטע הבא מאנגלית לעברית נעשה באדיבות ד"ר אשר אדר והוא לקוח מהפרק יחס חלל זמן, שאינו מופיע בספר: מגן דוד סמל עתיק של איחוד, שיצא לאור בשנת אלף תשע מאות שמונים ושבע בהוצאת ראובן מס
יחס חלל זמן מאויר בעזרת ההקסגרמה

אחת התחושות היסודיות ביותר שלנו היא המודעות לחלל ולזמן. למעשה, היכולת שלנו לתפוס אותם היא זכות מיוחדת שהוענקה לנו, בני אנוש. זמן אינו דבר מובן מאליו. לכל אורך ההיסטוריה הבנתו, חישובו ומדידתו וגם יחסו לחלל היוו בעיה לגבי המוח האנושי. ראינו בפרקים קודמים שניתן ליישם את ההקסגרמה כסמל לאינטגרציה לכל סוג של מצבי חיים. בגלל אופייה הקוסמי היא מאפשרת להדגים את הקיטובים השונים באיזונם היחסי ובפעילות הגומלין שלהם, ולהראות את יחסי הזמן-חלל ואת מאפייניהם הספציפיים. בפרקים הבאים נבהיר זאת

באור הגרף
שדה ראשון
המשולש אי-בי-סי ובו הקודקוד מהווה התחלה, נקודת מוצא לפעילות. ביטוי ראשון לכוח היוצר האינסופי; או, בעולם הסופי שלנו, נקודת ההתחלה לכל פעולה נמדדת או לכל פעולה שנוצרת מחדש. בהקשר זה כדאי לציין שהמלה אלוהים, היא משורש אל שמשמעו: אלוהים, כוח, אבל גם לקראת. לכן, אנחנו יכולים להבינה כמכוון; לקראת מטרה; אם בוחנים אותו מנקודת ההתחלה של הבריאה הוא כוח תכליתי; אך ניתן להבינו גם כמטרה הסופית שאליה הכל מכוונן. אלהים אינו משהו סטטי אלא להפך הוא דינאמי: כוח מקורי ומפעילי בורא ומקיים את היקום
למלה אלהים יש אותו ערך מספרי כמו למלה הטבע, והיא מתארת את האספקטים האלוהיים של חוק, קשיחות, חומרה, דין. היא איננה מוגבלת לעל טבעי אלא משתייכת באופן פנימי לעולמו של האדם. המונח לאל ידי משמעו שיש בכוחי לעשות זאת (ראה בבראשית ל"א: כט). המלה אלוהים היא גם במשמעות של שופט כמו בתהילים פ"ב - השופט ששופט בהתאם לחוק האלוהי

הפרקים הבאים, א- ג, נשארים בתחום האספקט הזה של הבורא, אף כי לאספקטים של אהבה, חן, רחמים, וכו' ישנו חלק שווה באלוהות האחת. אחדות שני האספקטים האלה בולטת בפסוק מתהלים קי"ח: כ"ט
אֵל יְהוָה וַיָּאֶר לָנוּ

המדע המודרני מוציא את אלוהים הבורא, כסיבה הראשונה, אל מחוץ לטווח שלו. שיטת ניוטון מניחה שגוף ישאף לנוע בקו ישר ובמהירות אחידה, כל עוד שקול הכוחות הפועלים עליו הינו אפס. וכאשר גופים אינם נעים בדרך זו, מתייחסים אל השינוי שלהם בתנועה כאל כוח. ההגדרה הזאת שפותחה על ידי המדע לא אמרה מי או מה הכניס את הגופים לתנועה כזאת בקווים ישרים ובמהירות אחידה; כוחות מופיעים במדע כסוכנים שמשנים את התנועה האחידה, מעכבים אותה, מאיצים או משפיעים עליה באופן אחר. לגבי המונח קווים ישרים ראו להלן בפרק ד

קו אי-בי: תנועה

לגבי תנועה מכל סוג שהוא ראו פרק ב פסקה ב

בבריאה, הכל נע בגלל הפעולה המתמדת של הכוח היוצר, כולל הכוחות המתפרקים שלמעשה מארגנים את הדברים מחדש, ואשר בפילוסופיה ההודית נכללים באספקט של שיווה. אין לבלבל את אורך הקו אי-בי עם מרחקים. הוא מתאר אנרגיות בפעולה

קו אי-סי: זמן

זמן הוא פונקציה של תנועה
בהתאמה הקו אי-סי מתחלק בנקודת ההתחלה אי עם הקו אי-בי והוא שווה לו באורכו
תפיסתנו את הזמן ומדידותינו אותו קשורים תמיד לנקודת ההתחלה ביחס לתנועה שמתרחשת
בהמשך נפרט יותר בעניין זה

הקו בי-סי: יחס תנועה וזמן

הקו הזה מסמן את היחס בין תנועה וזמן בעולם המוחשי שלנו וגם בחלקיקים התת אטומיים הדינמיים שם האספקטים של זמן וחלל נתפסים הן כחלקיקים והן כגלים. החומר נבנה עליהם.
הקטעים סי-ג'י שכוללים את בי-אמ , בי תג אמ תג, סי תג ג'י תג, מייצגים חלקיקים אלה, הראשון מייצג את אספקט הזמן שלהם והשני את אספקט החלל שלהם. את שני האספקטים האלה יש להבין כמו שני צדי מטבע שמהם אנחנו יכולים לתפוס בכל פעם רק צד אחד בגלל המגבלות שלנו
בעולמנו הסופי, ובחיי היומיום שלנו, הקו בי-סי מציין את סיום התנועה או הפעולה בה אנו צופים


שדה שני- המשולש די-אי-אף

מתאר את העולם התלת ממדי שלנו שיש לו גובה רוחב ואורך, ז"א היקום וגם כל יחידת חלל שבו. זה נובע מיחידה היוצרת של כוח-תנועה-זמן.
השדה השני הוא משני אבל הוא שקול לשדה הראשון. שני המשולשים, השדה הראשון והשני, משתלבים, כי הם יוצרים יחידה אחת שלא ניתן להפריד בין חלקיה בלי להשמיד את השלם. בדומה לאספקטים קפדנות-אהבה וגל- חלקיק שנזכרו לעיל, שני המשולשים האלה מייצגים שני צדדים של דבר אחד ואת אותה המציאות. כל משולש מתאר בצורה גרפית גם אמת בסיסית של כל דבר שנברא , כלומר את העובדה שלכל דבר שקיים יש בהכרח צד שמאל וצד ימין, או למעלה ולמטה, וישנו גם אמצע שמחבר ביניהם. בעוד שקו יכול לסמן הארכה, משולש יכול לסמן ממד או דבר

אין תגובות: