יום שישי, דצמבר 01, 2006

פירמידה והקסגרמה


ההקסגרמה שבתמונה הודגשה על ידי ד"ר אשר אדר 
תרגום הקטע הבא מאנגלית לעברית נעשה באדיבות 
הוצאת ראובן מס 
והוא לקוח מפרק לד בספרו של ד"ר אשר אדר: מגן דוד סמל עתיק של איחוד, שיצא לאור בשנת אלף תשע מאות שמונים ושבע. בפרסום הנוכחי הוסיף ד"ר אדר תיקונים והרחבות שאינם מופיעים במהדורה שהודפסה
ד"ר נואטלינג, במחקרים המאוד מענייניים שלו על המספרים הקוסמיים של הפירמידה של כאופס, כתב על תצפית שהובילה אותו למסקנה שהאדריכלים של אותה פירמידה ידעו מהי הקסגרמה. הוא מוכיח שהמדידות של הפירמידה של כאופס, ובמיוחד אלו של כספת האבן בחדר המלכותי, משקפות באופן מושלם כל מיני מספרים קוסמיים. ד"ר נואטלינג מצא בחיפושיו במצרים, ובאופן די מסקרן גם בבורמה, אדנים לפסלים בצורה של פירמידות משתלבות וקטומות. הוא מצא שהציור של הקווים המצטלבים של האדנים האלה יוצר באופן טבעי הקסגרמות שזוויותיהן נבדלות בהתאם להצטלבות הגיאומטרית. מאחר שהזויות של בסיס הפירמידה אינן שוות לזווית של קדקודה, הצלעות של ההקסגרמות שנוצרות מהצטלבויות גיאומטריות אינן יכולות לצאת שוות, ואנחנו מקבלים צורות "מוארכות" או "סחוטות". דוקטור נואטלינג הסביר שאלה הן הצורות המקוריות של ההקסגרמה, ולכן הן משקפות את המספרים הקוסמיים ואת האיכויות שהפירמידה מבטאת. ההקסגרמה ההרמונית, היא לדבריו עיצוב שנועד להידור וליופי
באופן די מעניין, הגיע דוקטור אד מצלר במחקריו העמוקים על מטריצות פסיפסיות לתוצאה דומה, אף כי מנקודת מבט שונה. הוא חישב ששני לוחות הברית המקוריים של עשרת הדברות הורכבו משני לוחות אבן מלבניים שעליהם היו עשר הדברות כתובות בעשרה קוים כך שהלוחות, לא רק הציגו את הטקסט של העשרת הדברות, אלא גם קבעו סטנדרטים למשקלות ולמידות של התורה. החלוקה של כל לוח ל 150 יחידות-אות של 1/10 אמות הובילה אותו להניח את ההקסגרמה המוארכת על הלוחות
יתכן ששתי התצפיות המדעיות האלה נכונות, אך עלינו לזכור שמשה והיהודים עזבו את מצרים לא רק מן הבחינה הגיאוגרפית. היציאה היתה, ועודנה, יציאה משבי הסגידה של המצרים לכוחות הטבע. עשר המגפות המפורסמות שמופיעות בספר שמות פוגעות למעשה בכוחות האלה ומוכיחות שהם טפלים לבורא שמים וארץ. כיוון שכוחות טבע אלה קיימים, וממלאים את תפקידיהם, לא היתה כל סיבה למשה וליהודים להכחיש את קיומם. ההכחשה היתה, ועודנה, כנגד הענקת מעמד של אלוהות לכוחות הטבע. מאז ימי אברהם היהודים שואפים לרומם את ההכרה האנושית אל מעל לטבע הפיסי, לתוך תחום הסגולות האלוהיות כפי שנאמר בשמות לד: ו,ז ובמקומות אחרים
זה אלי ואנוהו שמות טו:ב

היהודים שואפים לרומם את ההכרה האנושית לא מתוך דיכוי הכוחות הפיסיים אלא בהסכמה עמם
מפרספקטיבה זו, הגיוני מאד לדמות ולצייר את ההקסגרמה בצורה סימטרית, בניגוד לעיצוב שהמצרים יכלו לקבל כאשר שילבו שתי פירמידות. אף ההקסגרמה המוארכת שנבנתה משני לוחות הברית אינה מובילה בהכרח למסקנה שהיא הצורה האמיתית של המגן דוד שלנו. למעשה, אפילו דוקטור מצלר, ממציא ההקסגרמה המוארכת הזאת, מדבר עליה כעל הקסגרמה פסיפסית, ולא כעל מגן דוד. יתר על כן, מתעורר פקפוק אם ההקסגרמה המוארכת יכולה באמת להיות מזוהה עם המגן דוד, לא רק בהשוואה לציור הרגיל של ההקסגרמה כעיצוב סימטרי אלא גם בגלל המצווה המיוחדת של השימוש ברימונים בבית המקדש שמצביעה על אפשרות להבנה אחרת, ועל כך בפרק הבא

אין תגובות: