יום חמישי, דצמבר 21, 2006

כריכת העתון די וועלטמגן דוד בצבע זהב, שמקיף את מפת ארץ ישראל, בולט על כריכת האוגדן של העיתון של הרצל, די וועלט, שיצא לאור בוינה החל  4.6.1897  ושרת כבטאון המרכזי והרשמי של הציונות. בתוך כל אחד מדפי העיתון במרכז למעלה התנוסס מגן דוד קטן בצבע שחור. המגן דוד מתחבר לחזונו של הרצל לגבי מטרת העיתון כפי שפרט אותו במאמר המערכת בגיליון הראשון: 
די ואלט יהיה עיתונם של האישים, הרוצים להוליך את העם היהודי מן העת הזאת אל עתים טובות יותר. תחת דגלה של ציון מתכנסים אנו כולנו. אך אם גם נשואות עינינו אל מטרה רחוקה, הנה אסור לנו להסיח את דעתנו,  וגם לא נסיח אותה,  ממצבם הנוכחי של היהודים.  די ואלט צריך לשמש לעם היהודי מגן ונשק,  ודווקא נשק טהור.  כנגד מי?  כנגד אויביו  בלי הבדל דת .

אין תגובות: