יום שבת, אוקטובר 23, 2010

3. הציץ בעל שלושת העלים במסורת המקראית (המשך)


סמל השושן- מאמר מאת דוקטור זאב גולדמן
פרק יב מתוך 23 פרקים


[א] התפקיד העיטורי של הציץ בעל שלושת העלים
 בקישוט האמנותי של מקדש שלמה

מטה אהרן היה כאמור לסמל העדות של אוהל מועד וציץ המטה היה
 לסמל הסגולי של אהרן ושל הכוהן הגדול בכלל. אפשר היה אפוא
לצפות לכך שסמל חשוב זה יהיה אחת הצורות האורנמנטאליות המקובלות
 ביותר באמנות הישראלית בכלל ובארכיטקטורה הדתית בפרט.
ואמנם, כן הדבר, אנו מוצאים את הציץ כמרכיב השכיח ביותר
בעיטורי מקדש שלמה (מל"א ו יח, כט, לב, לה) 25 
ואלה הם מרכיבי העיטורים: כרובים, תימורות, פקעים ופטורי ציצים.
במסגרת עבודה זו נתמקד בתפקיד העיטורי של הציץ באולמות בית המקדש.
מקדש שלמה היה מורכב משלושה אולמות עיקריים: דביר או קודש הקודשים,
היכל ואולם. לכל אולם היתה תוכנית עיטורית משלו.

= = = = = = = = =
25. דיווח מקביל, אם כי שונה במידה מסוימת, נמצא בדה"ב ג.

אין תגובות: