יום שישי, אוקטובר 22, 2010

(4) האולם

סמל השושן- מאמר מאת דוקטור זאב גולדמן
פרק טז מתוך 23 פרקים 

גם לאולם הכניסה, המכונה בקיצור 'אולם', היתה תוכנית עיטורית משלו.
אורכו היה עשרים אמה (דה"ב ג ד).
כותרות העמודים שלו 'מעשה שושן' היו בגודל ארבע אמות
(מל"א ז יט), והן היו ללא ספק כותרות פרוטו-איוניות מקובלות (לוח VIII, 1),
כמו אלה שנתגלו בחפירות ארכיאולוגיות באתרים שונים בארץ. 36
כותרת זו מהווה התפתחות ארכיטקטונית-עיטורית מסוימת של מוטיב הציץ
בעל שלושת העלים המצרי, אך בגדר עבודה זו לא נוכל להסב את הדיבור עליה.

שושן בכותרת פרוטו איאולית מגולפת בראש עמוד 
על גב מטבע ישראלית עכשווית בערך של חמישה ש"ח
דומה מאד לכותרת מתקופת בית ראשון שגילה יוחנן אהרוני
בחפירות ברמת רחל בשנים 1959-1962 
ולכותרת שנתגלתה במגידו מתקופת שלמה המלך
צילום שלישושן בהעתק של כותרת פרוטו איאולית מגולפת בראש עמוד
 שגילה יוחנן אהרוני
בחפירות ברמת רחל בשנים 1959-1962 
צילום שלי


 = = = = = = = = = = =  =

36. ראה: Y. Shiloh. 'The Proto-Aeolic Capital and Israelite Ashlar Masonry', 
Qedem, 11 (1979), pp. 1-49

אין תגובות: