יום שבת, אוקטובר 23, 2010

[ו] ציץ נזר הקדש


סמל השושן- מאמר מאת דוקטור זאב גולדמן

פרק ו מתוך 23 פרקים


בשני האזכורים הבאים של קישוט הראש של אהרן,
בשמ' לט ובויק' ח, מצורפים עתה שני המושגים – 'ציץ' ו'נזר' – למושג אחד,
אמנם תוך גיוון שונה על ידי חילופים בסדר המילים.
בפרק לט, המוקדש לתיאור הכלים והבגדים העשויים בידי בצלאל, 
נאמר בפס' ל-לא:
"ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי
חותם קדש לה' ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת למעלה
 כאשר ציוה ה' את משה".
קישוט הראש, המכונה כאן 'ציץ נזר הקדש זהב טהור', היה לעדי אחד.
מה'ציץ' בלבד של פרק כח וה'נזר' בלבד של פרק כט מורכב כאן 'ציץ נזר'.
ההסבר הסמלי של הציץ נעדר מפרק זה, שעניינו מניית הכלים 
והלבוש גרידא, מטעם מובן.
לעומת זאת נזכר הביטוי 'קדש לה' כמו גם פתיל התכלת.
הנוסח בפרק לט דומה לזה שבפרק כח, בכל הקשור לקישוט הראש של אהרן,
יותר מאשר פרק כט, שממנו נעדרים פרטים חשובים המופיעים בפרקים כח ולט.
מיזוגם של שני המושגים 'ציץ' ו'נזר' למושג אחד, אשר יכול לציין, כפי שראינו,
רק עדי אחד ויחיד, גרם למבוכה במחקר. הציץ זוהה עם הנזר;
לנזר יוחסה הוראה מושאלת – אות הקדושה. 9
ברם לדידנו אין לסור מהמובן הראשוני והמהותי של המלה,
ולדעתנו הפך ציץ הזהב הראשוני, עדי המצנפת של אהרן, לציץ הנזר,
כתוצאה מהתפתחות היסטורית מסוימת. 10 

= = = = = = = = =
9. רולנד דה-וו, עמ' 399, 465. לעומת זאת אומר דה-וו ברורות
 – עמ' 103 – שמובן שהנזר הוא עטרה או כתר. גם
K. Koch, Die Priesterschrift von Ex. 25 bis Lev. 18, Gottingen 1959,p
24 מזהה את הציץ עם הנזר.
10. גלגול ציץ הזהב בנזר הקדש מקדים במאות שנים את התפתחותו 
הימיביניימית של כתר השושן (לוחות XV, 1; XVI, 1). 
על כתר זה ראה: E.P. Schramm, Herrschafszeichen und Staatssymbolik,
 II, Stuttgart 1955, pp. 377ff (Pis.3,6;fig.33) 

אין תגובות: