יום שבת, אוקטובר 23, 2010

[ה] מציץ הזהב לנזר הקדש


סמל השושן- מאמר מאת דוקטור זאב גולדמן

פרק ה מתוך 23 פרקים


בפרק ההוראות להקדשת אהרן ובניו, שמ' כט, נאמר בקשר
לקישוט הראש של אהרן (פס' ו): "ושמת המצנפת על ראשו
ונתת את נזר הקדש על המצנפת". בביטוי "נזר הקדש" מורה "נזר"
 על כתר או עטרה, כפי שעולה ממקומות שונים במקרא. 7  
בהכנסת המושג 'נזר הקדש' – כתר הקדשה במקום ציץ הזהב –
ניכרת התפתחות היסטורית מסוימת של הציץ: מעדי בלבד הוא נהפך לכתר. 8  
ברם, הסימביוזה בין הציץ-העדי ובין העטרה נעשתה כפי הנראה כה הדוקה
 עד שאין מזכירים עוד את הציץ, כי אפשר היה כבר להסתפק
 במושג השגרתי 'נזר' שהיה ידוע היטב לכול.
אין עוד זכר בפרק זה להסבר הסמלי של פרק כח לו-לח,
אם כי היה לכך מקום כאן בלי ספק וכן נעדר כל אזכור של חיבור הציץ
למצנפת בפתיל התכלת. לפי זה נראה שחל שינוי גמור בתפיסת העיטור של אהרן.
= = = = = = = = =
7. שמ"ב א י; מל"ב יא יב; תה' פט מ; קלב יח.
8. השווה: R. de Vaux, Ancient Israel, New York-Toronto 1965, p.399

אין תגובות: