יום שני, אוקטובר 25, 2010

בתי כנסת נושנים מעץ שעליהם מתנוסס מגן דוד בחזית

 מגן דוד בחזית בית כנסת מעץ בקרסנויארסק בסיביר 
באדיבות אספנית הגלויות ההיסטוריות סטפני קומפורט 


  מגן דוד בחזית בית כנסת מעץ מהמאה השמונה עשרה

 מגני דוד בחזית בית כנסת מעץ בויזנייב

אוגמה כותב על בתי כנסת אלה בעמוד 87 בספרו 
G.S. Oegema, Realms of Judaism. The history of the Shield of David, the birth of a symbol (Peter Lang, Germany, 1996)
 לדבריו בתי הכנסת מעץ הראשונים הוקמו בפולין בתחילת המאה השבע עשרה

אין תגובות: