יום שלישי, נובמבר 28, 2006

הרמוניה של המשולשים


תרגום הקטע הבא מאנגלית לעברית נעשה באדיבות הוצאת ראובן מס 
והוא לקוח מפרק ל"ב בספרו של ד"ר אשר אדר: מגן דוד סמל עתיק של איחוד, שיצא לאור בשנת אלף תשע מאות שמונים ושבע. בפרסום הנוכחי הוסיף ד"ר אדר תיקונים והרחבות שאינם מופיעים במהדורה שהודפסה
על התחברות שני המשולשים בכוכב סימטרי להיות הרמונית, בין אם הם מייצגים את מערכת היחסים בין אלוהים לאדם, או את זו שבין זכר לנקבה, ישראל לעמים, או דת למדע. אם אחת משתי הישויות, שמיוצגות על ידי המשולש, מתעקשת שרק התפיסה שלה תקפה וברת תוקף לא נקבל כוכב אלא נקבל משולש בודד שמונח על בסיסו בדומה לפירמידה. שאיפה כזו כלפי מעלה של מישהו למה שנקרא עולם טוב יותר תצמצם את המשולש עד שצדדיו יתחברו

כשם שנקודה אינה יכולה להיות מוגדרת באופן מתמטי או אחר, כך הנקודה הזאת של ההצטלבות לא יכולה להיות מוגדרת, אבל היא יכולה לסמל קנאות מבודדת, או דיבוק, תופעות שקורות כאשר התלהבות או רודנות מוחלטת מחליפות את התובנה. את גורלו של משולש יחיד כזה ניתן להשוות לבנאי מגדל בבל, שרצו שהבסיס הרחב והחלק העליון הצר יגיעו עד לשמיים. שני הצדדים של משולש כזה פועלים כמקלט רדיו שמסנן כל השפעה מלמעלה וגורמים לבלבול הבבלי. כאשר גישה כזו משתלטת, ומישהו מצליח לכפותה על האחרים, המשולשים של ההקסגרמה אינם משתלבים. מה שקורה הוא שמשולש אחד כופה עצמו על האחר מדכא אותו ודוחף אותו לרקע
התוצאה היא שמי שמחזיק בהשקפה כזו, יחד עם כל מי שמשתכנע להאמין בה ולוותר על השקפתו האישית, ימצאו עצמם בהתנגדות לאלוהים בורא הכול ובמחלוקת זה עם זה, כי מקומו הנכון של כל אחד בתוכנית הכללית הוא ייחודי ממש כמו טביעת האצבעות שלו, ואינו בר שינוי
לכן כשהמגדל עולה ונעשה צר המיוחדות של היחיד מוצאת עצמה יותר ויותר מכווצת; מתחים מתעוררים, ולבסוף מתפרצים. בסופו של דבר כאשר כל אישיות מביעה עצמה מתברר שעל אף שכל משתתף עמל לקראת השגת המטרה שלו והיה נאמן לה, המטרה שלו היתה שונה מזו של הזולת והתוצאה הבלתי נמנעת היתה בלבול וכאוס
לפיכך סמל שכזה אינו מסמל אחדות ושלום אלא מתח וכפייה. אלה מצדם מדרבנים התמרדות. ההסטוריה עד כה אמנם היתה הסטוריה של התמרדויות של המדוכאים נגד העריצים. כמובן שהמטרה של ההסטוריה אינה לגרום כפייה ודיכוי, ולא משנה אם הסיבות לדיכוי דתיות, פיאודליות, פוליטיות, תעשייתיות או אחרות
כפי שאלוהים אינו כופה עצמו על האדם כך האדם אינו אמור לכפות עצמו על אחרים או לדכאם
במבט על הנושא הנוכחי שלנו, דת ומדע, זה אומר ששני הצדדים צריכים לראות עצמם כמשרתים את האלוהים ואת אחיהם, את הבורא ואת הברואים, כאשר כל אחד תורם ומקבל את המגיע לו וכאשר כל אחד מסכים לתפקיד של הזולת, כך שהם פועלים בשיתופיות משלימה, שסימלה המגן דוד
במגן דוד הסימטרי שלנו השתלבות שני המשולשים מסמלת את העיקרון האלוהי של הדדיות הרמונית ושל השלמת שדות אנרגיה, ואפילו מלמדת אותו. שלום אמיתי, בין אם הוא ברמה התרבותית, הסוציאלית, האישית, או הפוליטית - יושג רק אם נוכל להרים את המודעות שלנו מן הרמה האנוכית עד לרמה ההוליסטית, שבה כל אחד ממלא את חלקו במכלול השלם
המלה שלום פירושה גמירה. היא נגזרת, באופן מילולי וסמלי, מהשורש שלם. כפועל "שלם" פירושו לפצות, לשלם חוב, לעשות שלם. לפיכך המלה שלום מגלה אמת אוניברסלית: יהיה לנו שלום רק כאשר נשלם את מה שאנחנו חייבים זה לזה, כמו גם לבוראנו ולברואיו האחרים. ק .ג. יונג אמר שחייבים לשלם גם עבור הדרך הנכונה וגם עבור הדרך הלא נכונה. ההבדל הוא, שעבור הדרך הנכונה עלינו לשלם למפרע, תוך שאנו מצייתים לתובנה שלנו, ואילו עבור הדרך הלא נכונה עלינו לשלם בסוף, ואז המחיר הרבה יותר גבוה ומכאיב
אבל מה על הכוכב המחומש שמסמל את המדע? המדע מגדיר עצמו כמי שעוסק בעולם התופעות: סופר אותו, שוקל אותו. המדע מודד את הנברא ומצמצם את ממצאיו לחוק
יכולנו לשים את הכוכב המחומש בתוך התחום האמצעי של ההקסגרמה, אך זה לא היה תורם דבר, כי גם המגן דוד וגם התחום האמצעי שלו, שמבטא את האיזון ההרמוני של האספקטים החומריים והרוחניים של היקום על ידי שני המשולשים שלו, לא צריכים כל תוספת; הם שלמים כשלעצמם
בשנים האחרונות נעשה אופנתי לתאר את ההקסגרמה בצורות שונות: משולשים עם צדדים לא שווים; משולשים מוארכים; אחד משני המשולשים מוחלף ביונה שדומה למשולש; הפיכת אחד מצדי משולש או שניהם לאותיות וכו'. על אף שהתוצאה שובת עין עלינו לזכור שלסמלים, כולל למגן דוד, יש מסרים חזקים וספציפיים שלא כדאי להתעסק אתם

אין תגובות: