יום שני, נובמבר 27, 2006

התחברות המשולשים

תרגום הקטע הבא מאנגלית לעברית נעשה באדיבות והוא לקוח מפרק ל"א בספרו של ד"ר אשר אדר: מגן דוד סמל עתיק של איחוד, שיצא לאור בשנת אלף תשע מאות שמונים ושבע. בפרסום הנוכחי הוסיף ד"ר אדר תיקונים והרחבות שאינם מופיעים במהדורה שהודפסה

התחברות המשולשים

התחברות המשולשים באופן הרמוני במגן דוד, כסמלים של שני שדות אנרגיה, מוטלת באופן טבעי, בראש ובראשונה עלינו כאן בישראל. עלינו לפתור את הבעיות שנוצרו לעם היהודי בגלות, ואת אלו שנוצרו כאן כשהפרדנו דת ממדע (כולל סוציאליזם כסוג של מדעי המדינה). עתידנו ועתיד העולם תלויים בפתרון בעיה זו. אולי קטע מסידור התפילה היהודי יכול לסמן לנו את הדרך. בתפילת עמידה נאמר
השב את העבודה לדביר ביתך

הפירוש הרגיל הוא: השב את הפולחן לחלק הפנימי ביותר בבית מקדשך. הבה נבדוק את הקטע מלה במלה
השב, החזר, או אפילו חדש

עבודה, פולחן, טקס, אבל ניתן להבינה גם במובן רחב יותר כמו למשל בבראשית ב:ה וכפי שהראינו בפרק הקודם על עבודה ומלאכה
כלומר שעלינו לכוון את כל המאמצים שלנו, עבודה ומלאכה, כדי להיות מודרכים על ידי החלק הפנימי ביותר בבית המקדש. במצב הנוכחי של ישראל, חלק גדול מן האוכלוסייה הדתית, מצד האחד, נוטה לראות עבודה רק במובן של טקס, תפילה, גמילות חסדים וכדומה; בזמן שהסוציאליסטים מצד שני חושבים שפירושה היחיד הוא מלאכה, עמל, מלאכת יד, עסק. עקב כך, הם קוראים למפלגתם בשם מפלגת העבודה, בחיקוי לתנועת העבודה הבינלאומית. אף על פי כן, שתי קבוצות אלה נמצאות על צד הצורה של עץ הקבלה, ולכן הן מתנגשות לעיתים קרובות. עדיין, הקטע הזה של תפילת עמידה יכול להיות מובן כתחינה להשבת שתי הקבוצות האלה למקור המשותף שלהן

הדביר. דביר ביתך, הוא החלק הפנימי ביותר מבין שלושת החלקים של בית המקדש. רבי הירש מתאר זאת כבית של המלה, הדיבור האלוהי, שדרכו האלוהים מסביר לנו את רצונו
התפילה מכוונת אותנו לא רק לבית המקדש במובן הרחב, אלא למקום הקדוש הפנימי ביותר שלו. כי בכניסה לדביר נמצא ההיכל, שהוא משכן הגבורה. זה מכיל את מנורת שבעת הקנים מצד ימין, ואת המזבח מצד שמאל, כסמלים של נאורות רוחנית ושל רווחה חומרית. בצורה גרפית, דביר, מנורה ושולחן, יוצרים משולש בדומה למשולש של בינה-חכמה-כתר שראינו בעץ הקבלה
ללמדנו שהחזרה לדביר מושלמת לא רק דרך הבינה או דרך הצורה שמסמל המזבח. בין אם המלה יוצאת מהדביר, ובין שאנו מכוונים עצמנו אל הדביר, המעבר הוא תמיד דרך ההיכל, כאשר המזבח והמנורה מסמלים את האספקטים החומריים והרוחניים. התפילה שלנו מזכירה לנו את החשיבות השווה שיש לשני האספקטים האלה
את החשיבות של חיבור שני האספקטים האלה נוכל לבטא על ידי המגן דוד כאשר הוא מתייחס לעבודה ולמלאכה. משולש אחד יכול לייצג את העבודה במובן הדתי-טקסי, ומשולש שני את אספקט המלאכה. החיבור של שני המשולשים בדביר מסמל את העבודה, השירות במובן הרחב יותר. מלאכה לפיכך היא חלק אינטגראלי משירות הבורא, לא פחות מאשר תפילה ומנהגים דתיים אחרים. זה, כמובן, נכון לא רק לגבי ישראל אלא לגבי כל האומות; מכיוון שבית המקדש הוא דימוי נראה לעין של החוקים ושל סדר הבריאה הבלתי-נראה לעין הגשמית. מפרספקטיבה זו הרס בית המקדש היווה אסון לא רק ליהודים אלא גם לגויים. זו הסיבה לכך שהנביא ישעיהו אומר לגבי חידוש בית המקדש
כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים
ישעיהו נ"ו, ז
כטל-חרמון, שירד על-הררי ציון כי שם צוה ה' את-הברכה; חיים, עד-העולם

תהלים קלג: ג
כאשר העמים יכירו באמת הנצחית שבוטאה על ידי בית האלוהים, הם יתמקדו בו ויירפאו. אז ושם המדון יסתיים והמשולשים יתחברו

אין תגובות: