יום חמישי, נובמבר 30, 2006

שלט של קצבים

יאיר דוידי שלח לי הסבר מקורי על מקורו של המגן דוד

שמעתי היום מרבי משה רבוביץ' בשכונת שערי חסד בירושלים, ששוחטים כשרים באירופה במאות השנים האחרונות תמיד השתמשו בשלט עם סימן של מגן דוד מחוץ לחנויותיהם כדי להודיע שיש להם משולשים כשרים של בשר
הוא סבור שהסיבה לכך נמצאת בתלמוד במסכת ביצה דף כח:א שם נאמר ששוחטים כשרים נהגו לחתוך בשר כשר בצורת משולש כדי שיהיה ניתן להבחנה מבשר לא כשר במקרה שקיים חשש לבלבול ביניהם. המגן דוד הוא בעצם שתי חתיכות בשר כאלה שמונחות זו על זו

בדקתי ומצאתי

אמר רב הונא: מותר לעשות סימן בבשר, שלא יחליפהו הנושאו
כי הא: דרבה בר רב הונא מחתך לה אתלת קרנתא (כשהיה משלח הבשר לביתו - היה רגיל לעשות כל חתיכה בעלת שלש קרנות, וכבר היו מכירין אנשי ביתו שזה היה סימן שלו

מקור נוסף
מחתך אתלת קרנתא, חולין, צה - היינו בצורה של משולש

אין תגובות: